Ο βρεφονηπιακός παιδικός σταθμός «Στοργή», στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, διαπαιδαγωγεί το παιδί σας μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Αγγλικά: Η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας από μονόγλωσσα παιδιά γίνεται με απόλυτα φυσικό τρόπο. Έχει τη βάση σε δραστηριότητες που κινούν το ενδιαφέρον των παιδιών και βασίζεται σε έννοιες που τους είναι ήδη γνωστές. Όταν τα παιδιά έχουν εξασκηθεί περισσότερο σε κάποια έννοια στη πρώτη τους γλώσσα, θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να εισαχθεί αυτή η έννοια και στη δεύτερη. Είναι σημαντικό τα παιδιά να μαθαίνουν δύο με τρεις λέξεις τη κάθε φορά σε κάθε δραστηριότητα και να τις εμπεδώνουν μέσα από τραγούδια και παιχνίδια.

Εικαστική Εκπαίδευση: Οι επιστημονικές έρευνες βεβαιώνουν ότι η δημιουργία των αισθητικών αντιλήψεων του ωραίου εξαρτάται από τη νοητική και ηθική ανάπτυξη του παιδιού, από το επίπεδο ανάπτυξης των αισθητηρίων του, από τη πραγματικότητα, τη σκέψη και τις κοινωνικές του παραστάσεις. Οι αισθητικές συγκινήσεις από τη πλευρά τους επιδρούν στη νοητική δραστηριότητα του παιδιού. Για το λόγο αυτό ο χώρος και τα έπιπλα επιτρέπουν τη δημιουργία και την έξαρση της φαντασίας, ενώ η παρουσία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του stereo – system συμβάλλει στο συνδυασμό της σύγχρονης τεχνολογίας με τη δημιουργική τάση του παιδιού.

ICT (Information and communication technology): ICT ονομάζουμε την εξοικείωση των παιδιών με τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το scanner, το κασετόφωνο και η φωτογραφική μηχανή αποτελούν εργαλεία τα οποία τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν με φυσικό και αυθόρμητο τρόπο, ενσωματώνοντάς τα στα πλαίσια της παραδοσιακής γνώσης. Η εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας στις προσχολικές τάξεις αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες των τελευταίων ετών στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών.

Βιωματική Προσέγγιση Μάθησης:Το σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης (Project) αποτελεί ένα μέρος του προγράμματος του παιδικού σταθμού και όχι μία διδακτική μέθοδο ή μοντέλο. Αφορά ένα τρόπο ομαδικής διδασκαλίας, η οποία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή και προωθεί μία συνέχεια ανάμεσα στο σχολείο, στο σπίτι και στον έξω κόσμο. Τα σχέδια εκπαιδευτικής δράσης βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν νέες γνώσεις, επιδεξιότητα, ικανότητα, ενδιαφέρον να κάνουν επιλογές, να παίρνουν αποφάσεις και να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους, τους άλλους και τη μάθηση.

Γυμναστική: Στη προσχολική ηλικία η σημασία της φυσικής αγωγής είναι πολύ μεγάλη, γι’ αυτό κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγωγή. Η δημιουργία σωματικής τελειότητας του ανθρώπινου σώματος γίνεται μόνο όταν η σκόπιμη διαδικασία και επίδραση αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Όταν χαθεί η ευκαιρία αυτή στην προσχολική ηλικία, σχεδόν δεν μπορεί να αποκατασταθεί στα επόμενα χρόνια. Η υποτίμηση της φυσικής αγωγής, η έντονη καθιστική ζωή και η έλλειψη κινητικότητας των παιδιών οδηγεί στη μη σωστή ανάπτυξη του παιδικού οργανισμού και επιδρά αρνητικά στη νοητική ικανότητα, στην ενεργητικότητα και στην συναισθηματικότητα του παιδιού. Για το λόγο αυτό, ο Βρεφονηπιακός σταθμός Στοργή, πέρα από την έμφαση που δίνει στις μικρότερες ηλικίες στα μουσικο – κινητικά παιχνίδια και στα οργανωμένα και ελεύθερα παιχνίδια τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο, συνεργάζεται και με την εταιρεία Pre- School Gymnastics. Έμπειροι γυμναστές, με όργανα αποκλειστικά κατασκευασμένα και προσαρμοσμένα στη προσχολική ηλικία, παραδίδουν μαθήματα στίβου στο χώρο μας.

Αθλητικές Δραστηριότητες

Μητρική γλώσσα:Στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι απαραίτητο να θέσουμε τις βάσεις για το σωστό χειρισμό του προφορικού λόγου, της ανάγνωσης και της γραφής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου στο χώρο του νηπιαγωγείου

  • Προωθούμε τη συζήτηση ανάμεσα στα παιδιά και την παιδαγωγό, καθώς και των παιδιών μεταξύ τους
  • Παίζουμε διάφορα γλωσσικά παιχνίδια που περιέχουν λέξεις που αρχίζουν ή τελειώνουν με τον ίδιο ήχο ή γράμμα, λέξεις που μοιάζουν μεταξύ τους, λέξεις «μακριές» ή «κοντές», «χαρούμενες» ή «λυπημένες»
  • Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με ποικίλα βιβλία που περιέχουν παραμύθια ή μύθους, βιβλία επιστημονικής φαντασίας, ιστορίες που έχει επινοήσει η παιδαγωγός, βιβλία που έχουν φτιάξει μόνα τους, ποιήματα ή μεγάλα βιβλία που μπορούν να μοιραστούν όλα μαζί. Παράλληλα πραγματοποιούνται συζητήσεις σχετικές με το περιεχόμενο των βιβλίων, με τις δικές τους εμπειρίες, τι θα έκαναν αν ήταν στη θέση των ηρώων, ακόμα και δραματοποίηση των ιστοριών που άκουσαν.
  • Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να υπαγορεύουν ιστορίες στην παιδαγωγό σχετικές με τις ζωγραφιές τους ή τις κατασκευές, ιστορίες που μπορούν να αποτελέσουν το περιεχόμενο ενός βιβλίου που θα φτιάξει μια ομάδα παιδιών ή όλη η τάξη
  • Προτρέπουμε τα παιδιά να πειραματιστούν με τη γραφή και να γράφουν όπως μπορούν, για παράδειγμα ένα ημερολόγιο, μια συνταγή ή ένα γράμμα στους γονείς.
  • Τους μαθαίνουμε να γράφουν το όνομά τους και όποιες άλλες λέξεις

Προ-μαθηματικές Έννοιες: Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι απαραίτητο να έρθουν σε επαφή με τις πρώτες μαθητικές έννοιες. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

  • Όταν γνωρίζουν τα παιδιά χωρικές σχέσεις, όπως πάνω – κάτω ή μέσα – έξω και τοπολογικές έννοιες εγκλεισμού ή εγγύτητας.
  • Όταν γνωρίζουν χρονικές έννοιες όπως πριν – μετά.
  • Όταν γνωρίζουν διάφορα σχήματα και μεγέθη κάνοντας συγκρίσεις, ταξινομήσεις, αντιστοιχίες, προβλέψεις ή λογικές ακολουθίες, χρησιμοποιώντας πραγματικά αντικείμενα ή γεωμετρικά σχήματα.
  • Όταν κάνουν μετρήσεις μήκους, βάρους, θερμοκρασίας, χρόνου ή όγκου, καθώς και αριθμητικές πράξεις χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα όπως βιβλία, μολύβια, τσάντες ή κούκλες, αλλά και μέτρα, ζυγαριά ή δοχεία μέτρησης.

Μουσική αγωγή – Μουσικοκινητική: Η μύηση στον κόσμο της μουσικής πραγματοποιείται μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια και τραγούδια. Τα παιδιά ακούνε μελωδίες, μαθαίνουν τραγούδια και αναγνωρίζουν ρυθμούς. Ταυτόχρονα μαθαίνουν να μιμούνται διάφορες κινήσεις και να κινούνται ρυθμικά και εκφραστικά τραγουδώντας τραγούδια.

Εικαστικά